4 niedziela Wielkiego Postu

Sugestie programowe

11/12/14
Zbudź się, o śpiący!
Nawrócenie jest tajemnicą każdego człowieka. Dokonuje się w różnym okresie życia. Nie można go „zaplanować”.
Tematem przewodnim Ewangelii jest uzdrowienie niewidomego od urodzenia. Przed spotkaniem z Mesjaszem żył „w ciemności”. Cudowne uzdrowienie przeniosło go do światłości życia w Panu. Ewangelista Jan opisuje jego problemy, które są następstwem uzdrowienia w szabat. I oto uzdrowiony musi niejako „wytłumaczyć się” wobec faryzeuszów ze swego uzdrowienia. Pomimo jasnych sformułowań dotyczących faktu uzdrowienia (czynów Jezusa) słuchający uzdrowionego pozostają ślepi duchowo. Czyny Mesjasza nie przekonują ich. Zamknięci w swoim starym myśleniu nie dostrzegają duchowo zewnętrznego znaku cudu. Pozostają więc w ślepocie swych serc, w „ciemności”. Nawet cud Jezusa ich nie obudził!
„Tak więc otwierając zewnętrzne oczy jednego ślepca, Pan nasz otworzył tajemnie oczy wielu innych ślepców” (Efrem). Na siłę nie można otwierać komuś oczu, nawracać go, przyprowadzać do kościoła, wkładać do rąk różańca, podawać karteczki do podpisania podczas spowiedzi, straszyć niedopuszczeniem do sakramentu. Te działania są pozorne. Taki człowiek, nawet ochrzczony, musi się spotkać z Chrystusem, doświadczyć Jego miłości. On musi usłyszeć: „Idź, obmyj się!”. Ergo – trzeba głosić kerygmat!
 
„Wierzę w Syna Bożego”
Program duszpasterski Kościoła w Polsce
Dzięki niej „Bibliotekę Kaznodziejską” będziesz otrzymywał regularnie, w specjalnej cenie i z bezpłatną wysyłką! Sprawdź, jakie dodatkowe korzyści przygotowaliśmy dla Prenumeratorów.