4 niedziela Wielkiego Postu
Homilia do młodzieży

Światłość w naszych ciemnościach

11/12/14 ks. Wojciech Silski
W ewangelii dzisiejszej niedzieli spotykamy Jezusa, który siebie samego nazywa światłością świata. Jest światłością, bo w świetle, w promieniach Jego nauki cała rzeczywistość nabiera sensu oraz otrzymuje właściwy kierunek i cel. Ciemność jest związana z chaosem i z grzechem, a światło pozwala najpierw dostrzec nieporządek i następnie na nowo wszystko organizuje. Wielki Post jest czasem powrotu do początków i czasem nowej organizacji życia duchowego osobistego życia wiary.