5 niedziela Wielkiego Postu
Homilia do młodzieży

Nowe życie w Chrystusie

11/12/14 ks. Maciej K. Kubiak
Dzisiejsza liturgia słowa ukazuje absolutną władzę Chrystusa nad śmiercią. Oto otwieram wasze groby i wydobywam was z grobów, ludu mój, i wiodę was do kraju Izraela, i poznacie, że Ja jestem Pan, gdy wasze groby otworzę i z grobów was wydobędę, ludu mój. Udzielę wam Mego ducha po to, byście ożyli, i powiodę was do kraju waszego, i poznacie, że Ja, Pan, to powiedziałem i wykonam słyszymy w pierwszym czytaniu.