5 niedziela Wielkiego Postu

Sugestie programowe

11/12/14
Ja jestem zmartwychwstaniem i życiem
Traumatyczne doświadczenie śmierci dotyka wielu ludzi. Różnica polega na tym, że jedni postrzegają je bardzo naturalnie i „przechodzą dalej do życia”, a inni nie mogą z niego wyjść i pozostają w żalu nieutulonym. W wielu przypadkach podczas liturgii pogrzebowej „nawet nie ma czasu na to, aby zapłakać…”.
Pouczenia św. Pawła mówią wprost o „nowym życiu chrześcijan”. Życie według ducha stanowi podstawę w myśleniu i wyznacza nowy cel – jest nim życie według Ducha Chrystusa, który mieszka w wierzącym. Dokonuje się to podczas sakramentu chrztu świętego. I chociaż fizycznie umieramy, to w Chrystusie Bóg przywróci nasze śmiertelne ciała do życia.
Opis cudu wskrzeszenia Łazarza jest niezwykle plastyczny i sugestywny. Ukazuje absolutną władzę Chrystusa nad śmiercią. Ukoronowaniem tego będzie zmartwychwstanie. Dialog między Jezusem a Martą nie jest tylko samym pocieszeniem. Zawiera także nadzieję, że Pan względem umarłego okaże swoją moc.
W homilii akcentujemy siłę wiary i nadziei w życie wieczne z Chrystusem, którym powinniśmy dzielić się z przeżywającymi smutek i żal po stracie najbliższych. Ponieważ zmienia się sposób myślenia na temat śmierci i życia po niej (o śmierci coraz rzadziej się rozmawia), dlatego warto dokonać korekty homilii pogrzebowej, umieszczając Zmartwychwstałego w centralnym miejscu.
 
„Wierzę w Syna Bożego”
Program duszpasterski Kościoła w Polsce
Dzięki niej „Bibliotekę Kaznodziejską” będziesz otrzymywał regularnie, w specjalnej cenie i z bezpłatną wysyłką! Sprawdź, jakie dodatkowe korzyści przygotowaliśmy dla Prenumeratorów.