8 niedziela okresu zwykłego
Homilia do dorosłych

Inwestycja na przyszłość

11/12/14 ks. Radosław Rychlik
Dziwnie więc brzmią słowa Jezusa z dzisiejszej ewangelii: Nie troszczcie się zbytnio o swoje życie, o to co macie jeść i pić, ani o swoje ciało, czym się macie przyodziać. Czyżby Jezus zniechęcał nas do pracowitości i oszczędzania? Czyżby Zbawiciel sprzeciwiał się zabezpieczaniu swej przyszłości? A może Boży Syn zabrania nam zarabiania pieniędzy, bogacenia się i polepszania swych warunków życiowych? Nic z tych rzeczy, wytłumaczeniem myśli Chrystusa są kolejne słowa: Starajcie się naprzód o królestwo Boga i o Jego sprawiedliwość, a to wszystko będzie wam dodane.