8 niedziela okresu zwykłego
Homilia do dorosłych

Między priorytetem a bagatelą

11/12/14 o. Ignacy Kosmana OFMConv
Wiara i niewiara są często udawane, koniunkturalne. Laicyzacja, desakralizacja i ateizm nie mają filozoficznych fundamentów; są wyrazem mody albo umysłowego lenistwa. Kryzys wiary i jej rozkwit bywają wynikiem określonych zabiegów, żeby tylko wywrzeć wrażenie na otoczeniu. Łatwiej uzyskać milion dolarów (można go po prostu ukraść!), niż zdobyć się na bycie sobą.