8 niedziela okresu zwykłego
Homilia do dzieci

Najważniejsze królestwo

11/12/14 ks. Konrad Zygmunt
Warto pamiętać o słowach z dzisiejszej ewangelii, że kto z nas przy całej swej trosce może choćby jedną chwilę dołożyć do wieku swego życia. Warto coraz bardziej ufać Bożej opatrzności i troszczyć się o to, o co powinniśmy się troszczyć. Jesteśmy zaproszeni, by doświadczać Bożej troski i Bożej opieki. I choć wiele spraw zajmuje nasze serca, to szukajmy tego, co najważniejsze i zobaczmy, że dla nas uczniów Jezusa Chrystusa to Bóg jest najważniejszy!