8 niedziela okresu zwykłego

Sugestie programowe

11/12/14
Starajcie się naprzód o królestwo Boga!
W życiu chodzi o to, aby bardziej „być”, niż więcej „mieć”. I wcale nie dotyczy to tylko chrześcijan. Pułapka materializmu czyha na każdego, kto pragnie posiadać wiele rzeczy, kto jest zbytnio skoncentrowany na sobie. O tym często pouczał Błogosławiony Jan Paweł II.
Prorok Izajasz pociesza naród wybrany doświadczający kryzysu wiary i ufności. Co się stało? Izraelici odczuwają, że ten Bóg, który kiedyś był „blisko” nich, teraz stał się Bogiem „z daleka”. Prorok rozumie ów „żal” i dlatego tym bardziej uczy zniechęconych wiary w Boga i Jego obecność.
Nic dziwnego, że Chrystus pouczał swoich uczniów, aby bardziej ufali w opatrzność Bożą, a nie w rzeczy wymierne, szczególnie bogactwo. Przestrzega ich, aby nie stali się niewolnikami ziemskich spraw (majątku, pieniądza). Służba Bogu daje wolność, a nadto jest to służba Prawdzie, Dobru i Pięknu. „Doświadczenie wykazuje, że mamona bierze całego człowieka, jego umysł i serce”. Przykład ptaków i lilii polnych poucza, żeby zaufać Bogu, który dając życie człowiekowi, sprawi, że człowiek otrzyma to, co jest niezbędne do życia. Trzeba zawierzyć miłości.
Mottem do homilii mogą być słowa pieśni: „Szukajcie wpierw królestwa Bożego i jego sprawiedliwości. A wszystko inne przydane będzie wam. Alleluja, alleluja!”.
 
„Wierzę w Syna Bożego”
Program duszpasterski Kościoła w Polsce
 
Dzięki niej „Bibliotekę Kaznodziejską” będziesz otrzymywał regularnie, w specjalnej cenie i z bezpłatną wysyłką! Sprawdź, jakie dodatkowe korzyści przygotowaliśmy dla Prenumeratorów.