Niedziela Palmowa

11/12/14
To jest prorok Jezus z Nazaretu