Niedziela Palmowa

Sugestie programowe

11/12/14
To jest prorok Jezus z Nazaretu
„Chcesz poznać cichość Przychodzącego? Pomyśl, jak wygląda Jego przyjście. On nie dosiada złotego rydwanu lśniącego drogocenną purpurą, nie dosiada ognistego rumaka (…). Nie. On siedzi na oślicy – przyjaciółce zgody i pokoju” (Anonim).
O Mesjaszu mówi także prorok Izajasz. Jest to dokładny opis przyszłych wydarzeń, które wypełnią się w Jezusie w czasie Jego męki. Pokora i uległość cierpiącego Sługi Pańskiego jest ofiarowana za innych. Bóg przyjmie tę ofiarę jako zadośćuczynienie.
Podobna jest też treść fragmentu Listu do Filipian. Cierpienia Chrystusa są również współcierpieniem wszystkich przynależących do Niego. Jezus jest nie tylko wywyższony, ale jednocześnie przyjmuje na siebie mękę i śmierć. W języku greckim ten fakt określa słowo kenoza, czyli uniżenie. Dla wierzących kenozą jest uniżenie się Chrystusa dla zbawienia rodzaju ludzkiego. W konsekwencji wywyższamy imię Jezus, bo jest ono najwyższym imieniem, przed którym uniża się wszelkie stworzenie.
Na Golgocie skończyła się stara era. Wyznanie setnika: „Ten był Synem Bożym” – należy już do nowej ery i nowego ludu Bożego.
 
„Wierzę w Syna Bożego”
Program duszpasterski Kościoła w Polsce
Dzięki niej „Bibliotekę Kaznodziejską” będziesz otrzymywał regularnie, w specjalnej cenie i z bezpłatną wysyłką! Sprawdź, jakie dodatkowe korzyści przygotowaliśmy dla Prenumeratorów.