Poniedziałek Wielkanocny
Homilia do dorosłych

Komu przeszkadza zmartwychwstanie?

11/12/14 ks. Artur Filipiak
Czy zmartwychwstanie może komuś przeszkadzać?I to jak!Tak dzieje się zresztą zawsze, gdy Bóg wkracza w ludzką rutynę. Nasze doświadczenie jest takie, że wszystko co żyje, zmierza ku śmierci. I oto okazuje się, że Jezus poszedł pod prąd przemijania. Nie uniknął wprawdzie śmierci, ale ją pokonał. Odtąd śmierć nie oznacza już ściany, o którą się rozbijamy, lecz staje się bramą, mostem do nowego życia. To wszystko zmienia.