Poniedziałek Wielkanocny
Homilia do dzieci

Wiara jest mostem

11/12/14 Monika Zuber
A nam pozostaje wierzyć w Zmartwychwstałego i wierzyć słowom Ewangelii. Bo cud zmartwychwstania się zdarzył wbrew prawom biologii i wbrew prawom fizyki. Zmartwychwstanie jest tym, co się nam w głowie nie mieści. Zmartwychwstanie jest nie z tego świata. Tak, jak i sam Jezus.