Poniedziałek Wielkanocny
Homilia do dorosłych

Za mało pogłosek przeczących zmartwychwtaniu

11/12/14 Sławomir Zatwardnicki
Chrystus zmartwychwstał, grób jest pusty! Uczniowie Chrystusa spotkali Zmartwychwstałego, a niewierzący w Niego zostali ze znakiem pustego grobu oraz żywym przepowiadaniem Apostołów, na które musieli jakoś odpowiedzieć. W związku z tym wpadli na pomysł, który wydawałoby się, że sprawdza się wszędzie: pieniądze, odpowiednio duże, żeby udało się kupić fałszywe świadectwa. A jednak mamona okazała się słabsza, podobnie jak wcześniej śmierć, w spotkaniu z Bogiem żywym.