Środa Popielcowa
Homilia do dorosłych

Otwórzmy serca, otwórzmy umysły

11/12/14 ks. Andrzej Ziółkowski CM
Otwieramy więc dziś nasze serca i umysły, aby już teraz dokonywało się nasze nawrócenie. Jest ono procesem ciągłym. Wciąż się nawracamy. Właśnie temu procesowi służą nabożeństwa wielkopostne. Ale szczególnie modlitwa, post i jałmużna. Ciekawie o poście poucza nas św. Ambroży: A to powinniście wiedzieć, że to, co odmawiacie ciału w poście, wszystko winniście dać biednym, a nie zachować dla siebie (…) To, co odmawiacie sobie, poszcząc, winniście do nieba skierować przez biednych.