Wielki Czwartek
Homilia do dorosłych

Dary Jezusa

11/12/14 ks. Piotr Winkler
Dziś my stajemy się spadkobiercami woli Jezusa. Na nowo przyjmujemy dar, który pozosta­wił. Po raz kolejny uświadamiamy sobie Chry­stusowy testament ten z Wieczernika. Testa­ment niezwykły. Nie taki, jaki pozostawiają po sobie zwykli ludzie. Testament Boga Człowieka. Co takiego Jezus nam zostawia?