Wielki Czwartek

Sugestie słuchacza

11/12/14 Olaf Szczypiński
Ze względu na uczestnictwo w Wieczerzy, konieczne jest powtarzające się „umywanie nóg”. Czy nie chodzi także o oczyszczenie z zalegających na dnie serca win? Jeśli tak, to w procesie wyznawania grzechów Bóg obmywa nas i w ten sposób przygotowuje na ucztę, w trakcie której spożywamy Jego Ciało i Krew (por. tamże, s. 86).