Wielki Piątek
Homilia do dorosłych

Daj miejsce nowemu

11/12/14 ks. Piotr Winkler
Dla nas fakt męki i śmierci Jezusa to dopiero początek drogi zbawienia. Nie wystarczy tylko rozważyć cierpień i śmierci Chrystusa; odwiedzić Jego grób, pomodlić się trochę i odejść to zbyt mało. Jezus czeka na nasze pełne włączenie się w Jego mękę i śmierć. Na czym to ma polegać? Tak jak On powinniśmy obumrzeć dla grzechu, zła, nałogu, po to by mógł w nas powstać, narodzić się nowy człowiek. Czy stać cię na taką przemianę?