Polecamy
Ekumenia żyje nadzieją. Medytacje ekumeniczne
o. prof. Wacław Hryniewicz
KSIĄŻKA
39,90 zł 1,00 zł
Wielki Piątek
Homilia do dorosłych

Oto Prawda!

11/12/14 ks. Kazimierz Zdziebko OMI
Zatrzymajmy się i wpatrujmy w Ukrzyżowanego. Już się wykonało! Jezus skłonił głowę i wyzionął ducha. Czyż więc zatriumfowała ludzka nieprawość? Prawda zamęczona na krzyżu jeszcze głośniej woła, że wszyscyśmy pobłądzili jak owce, każdy z nas obrócił się ku własnej swej drodze. Ale ta Prawda woła także, abyśmy trwali mocno w wyznawaniu wiary i przybliżyli się z ufnością do tronu łaski, abyśmy otrzymali miłosierdzie i znaleźli łaskę w stosownej chwili.