Wielki Piątek

Sugestie programowe

11/12/14
Pokładam ufność w Tobie, Panie
Wpatrujemy się dziś w Chrystusa, który dla nas i za nas przyjmuje cierpienia i mękę na krzyżu. Tym zbawczym czynem wypełnia wolę swego Ojca, abyśmy byli odkupieni. Zapowiedź wielkopiątkowej Ofiary została zapisana przez proroka Izajasza w obrazie Sługi Pańskiego. Jest to trudny, ale jakże piękny opis Mesjasza – Zbawiciela, który jest wzorem cierpiącego Jezusa Chrystusa. Izrael jako Lud Wybrany, oczekiwał na to zbawcze wydarzenie od dawna. Miało to być ostateczne odrodzenie i nawrócenie pogan. W Starym Testamencie wiele było ofiar składanych na ołtarzach ku czci Jahwe (Pana Boga). Jednak najdoskonalszą ofiarą jest sam Mesjasz. Prorok przedstawia Go jako najdoskonalszy wzór cierpienia dla całego Starego Testamentu. Główną cechą Mesjasza jest pełne zaufanie w pomoc Bożą. To dlatego przyjmuje na siebie cierpienie. Ten proroczy „portret” cierpiącego Sługi Pańskiego zapowiada zbawczą działalność Chrystusa.
Zapowiedziana przez proroka ofiara wypełniła się w Jezusie. Ludzka natura Chrystusa sprzeciwia się cierpieniu, ale pragnie całkowicie zjednoczyć się z wolą Bożą. Dlatego przyjmuje tę wolę i zostaje wysłuchany dzięki swej uległości. Obraz cierpiącego Boga-Człowieka stanowi przykład do naśladowania i medytacji.
W krótkiej homilii można zaakcentować, że Ukrzyżowany jest dla nas światłem, które rozświetla mroki grzechu.
 
„Wierzę w Syna Bożego”
Program duszpasterski Kościoła w Polsce
Dzięki niej „Bibliotekę Kaznodziejską” będziesz otrzymywał regularnie, w specjalnej cenie i z bezpłatną wysyłką! Sprawdź, jakie dodatkowe korzyści przygotowaliśmy dla Prenumeratorów.