Wigilia Paschalna

11/12/14
Idźcie i oznajmijcie
11/12/14 Olaf Szczypiński
Kim zatem On jest? Kim On jest dla mnie? Czy wierzę, że poniósł śmierć i zmartwychwstał, bym ja mógł żyć i kochać? Uznanie tej prawdy jest podstawą wiary chrześcijańskiej. Inaczej będzie ona martwa, a Jezus pozostanie nauczycielem moralności, który przegrał. Jeżeli nie zmartwychwstał, jesteśmy zdani tylko na siebie. Czyż nie dlatego Jezus umarł i powstał z martwych, abyśmy mieli swobodny dostęp do Boga? Czy zmartwychwstanie nie jest ostatecznym argumentem za uznaniem, że to Syn Boży?
Homilia do dorosłych
11/12/14 ks. Piotr Winkler
Noc wielkanocna jest nocą nadzwyczajną, kiedy moc zmartwychwstałego Chrystusa pokonuje ostatecznie siły ciemności i śmierci, zapala w sercach wierzących nadzieję i radość to słowa bł. Jana Pawła II określające sens dzisiejszej nocy.
Homilia do dorosłych
11/12/14 ks. Robert Klemens COr
Żywy płomień tej świecy jest zapowiedzią zmartwychwstania, czyli zwycięstwa nad śmiercią, która dotyczy każdego człowieka. Ale przyjmując jasność paschalnego płomienia symbolicznie zostajemy powołani do powstawania z martwych z Jezusem. Światło to znak życia. Tam gdzie jest ciemność nie ma życia.