Polecamy
Mesco dux Polonie baptizatur
Rada Społeczna przy Arcybiskupie Metropolicie Poznańskim
KSIĄŻKA
30,00 zł 25,50 zł
Homilia do dorosłych

Człowiek zmartwychwstania

11/12/14 ks. Piotr Winkler
Noc wielkanocna jest nocą nadzwyczajną, kiedy moc zmartwychwstałego Chrystusa pokonuje ostatecznie siły ciemności i śmierci, zapala w sercach wierzących nadzieję i radość to słowa bł. Jana Pawła II określające sens dzisiejszej nocy.