Wigilia Paschalna

Sugestie słuchacza

11/12/14 Olaf Szczypiński
Kim zatem On jest? Kim On jest dla mnie? Czy wierzę, że poniósł śmierć i zmartwychwstał, bym ja mógł żyć i kochać? Uznanie tej prawdy jest podstawą wiary chrześcijańskiej. Inaczej będzie ona martwa, a Jezus pozostanie nauczycielem moralności, który przegrał. Jeżeli nie zmartwychwstał, jesteśmy zdani tylko na siebie. Czyż nie dlatego Jezus umarł i powstał z martwych, abyśmy mieli swobodny dostęp do Boga? Czy zmartwychwstanie nie jest ostatecznym argumentem za uznaniem, że to Syn Boży?