Zmartwychwstanie Pańskie

11/12/14
My jesteśmy świadkami
11/12/14 Danuta Stankiewicz
Podkreślmy, iż zmartwychwstanie Pana budzi dumę z przynależności do Kościoła, który w ciągu wieków tak pięknie się rozwinął, gromadząc miliardy ludzi, szczycąc się tyloma katedrami, bazylikami, świątyniami i misyjnymi kaplicami na całym świecie.
Homilia do dorosłych
11/12/14 ks. Sebastian Niedźwiedziński
My, którzy zgromadziliśmy się dziś w tym to kościele, także zobaczyliśmy Pana. Czy możemy Go rozpoznać? Tak! Słyszymy, jak woła każdą i każdego z nas po imieniu. Jezus jest nam znany, gdy czytamy Pismo Święte, gdy przyjmujemy Jego Ciało i Krew, gdy cieszymy się wspólnotą wiary i modlitwy obecnością naszych braci i sióstr w Chrystusie.
Homilia do dorosłych
11/12/14 ks. Marcin Budziński
To dzień przejścia. Przejścia od starego do nowego człowieka. Stary świat staje się nowym światem. Chrystus (…) nasza Pascha… (l Kor 5,7). Słowo pascha tłumaczymy zazwyczaj jako przejście. W Nim przechodzimy od separacji do komunii. Od śmierci do życia.
Homilia do młodzieży
11/12/14 ks. Maciej K. Kubiak
Magdalena pokazuje nam, żeby nie wyciągać za wcześnie wniosków, kiedy pewne fakty zdają się sugerować, że stało się najgorsze. Nasze modlitwy i prośby do Boga są często podszyte niewierzącą wersją, którą tworzymy sobie na wszelki wypadek, gdyby Pan Bóg nie spełnił naszych próśb. Plan Boży, niepojęty dla nas, zwykle, jeśli nie zawsze wyznacza drogi, których nie jesteśmy w stanie przewidzieć.
Homilia do dzieci
11/12/14 bp Antoni Długosz
W dzisiejszą niedzielę na całym świecie wszystkie publikatory podają: Jezus zmartwychwstał!. Powiedzmy razem: Jezus zmartwychwstał! Jezus żyje!. Wyrażamy miłość do Pana Jezusa uczestnicząc w Wielki Piątek w Jego cierpieniu i śmierci na krzyżu (obraz). W Wielką Sobotę adorujemy Go przy grobie (obraz), dziękując Panu Jezusowi za oddanie swojego życia za nas.