Zmartwychwstanie Pańskie
Homilia do dorosłych

On nie zgadza się na nasze opóźnienia

11/12/14 ks. Marcin Budziński
To dzień przejścia. Przejścia od starego do nowego człowieka. Stary świat staje się nowym światem. Chrystus (…) nasza Pascha… (l Kor 5,7). Słowo pascha tłumaczymy zazwyczaj jako przejście. W Nim przechodzimy od separacji do komunii. Od śmierci do życia.