Zmartwychwstanie Pańskie

Sugestie programowe

11/12/14
My jesteśmy świadkami
Zmartwychwstanie jest największym świętem całego chrześcijaństwa i największym cudem w dziejach świata. Z uwagą słuchamy odważnego i radosnego świadectwa Piotra, który mówi o zmartwychwstania Chrystusa. Dołączają się do niego pozostali apostołowie i uczniowie, którzy również są świadkami największego cudu. Jezus bowiem po swym zmartwychwstaniu wielokrotnie ukazywał się swym wyznawcom.
Świadectwo Marii Magdaleny dotyczące pustego grobu nie przekonuje Piotra i Jana. Pragną naocznie przekonać się o prawdzie słów niewiasty. Obydwaj podążają do grobu, ale Jan jest szybszy. Mimo to nie wchodzi do jego wnętrza. Dojrzalszy Piotr przybywa i z odwagą wkracza do wnętrza. Obydwaj stają się świadkami tajemnicy. Ich wiara w zmartwychwstanie Jezusa pogłębia się.
Podobnie czynimy także my. Fakt pustego grobu pogłębia naszą wiarę w Zmartwychwstałego. Czyni to także modlitwa wspólnotowa i indywidualna, czytanie Pisma Świętego i odpowiedniej lektury. W ten sposób umacnia się nasza wiara w Jezusa Chrystusa, Syna Bożego. „Misterium paschalne jest zarazem nowe i stare, wieczne i doczesne, podległe zniszczeniu i niezniszczalne, poddane śmierci i nieśmiertelne” (Meliton z Sardes).
Warto przypomnieć o chwalebnej tradycji pozdrawiania się w tym radosnym czasie wezwaniem: Chrystus zmartwychwstał! Prawdziwie zmartwychwstał!
 
„Wierzę w Syna Bożego”
Program duszpasterski Kościoła w Polsce
Dzięki niej „Bibliotekę Kaznodziejską” będziesz otrzymywał regularnie, w specjalnej cenie i z bezpłatną wysyłką! Sprawdź, jakie dodatkowe korzyści przygotowaliśmy dla Prenumeratorów.