Zmartwychwstanie Pańskie

Sugestie słuchacza

11/12/14 Danuta Stankiewicz
Podkreślmy, iż zmartwychwstanie Pana budzi dumę z przynależności do Kościoła, który w ciągu wieków tak pięknie się rozwinął, gromadząc miliardy ludzi, szczycąc się tyloma katedrami, bazylikami, świątyniami i misyjnymi kaplicami na całym świecie.