Polecamy
Stwierdzenie nieważności małżeństwa. Poradnik praktyczny
Jacques Vernay, Bénédicte Draillard
KSIĄŻKA
24,90 zł 8,00 zł

Apostolstwo modlitwy

11/12/14 ks. Paweł Szpyrka SJ
W ramach wspólnoty rodzinnej łatwiej było doświadczyć, że człowiek nie jest bytem samotnym, lecz istotą społeczną. Dlatego jego rozwój jest możliwy w kontakcie z innym. Autor natchniony, na pierwszych kartach Biblii odkrywa znaczący fakt, że Bóg stworzył istotę ludzką jako mężczyznę i kobietę (por. Rdz 1,27).
11/12/14 ks. Paweł Szpyrka SJ
Pierwszy ślad myśli o powołaniu, który został przez niego uzewnętrzniony, pochodzi z czasu gdy miał 11 lat. Był wtedy ministrantem i służył do Mszy prymicyjnej a potem długo samotnie błąkał się po mieście, a kiedy znalazł się w domu, zachorował. W Boże Narodzenie 1929 r. dostał pamiętnik. Nareszcie moje marzenie spełnione zapisał. Na gwiazdkę dostałem od moich kochanych rodziców ten pamiętnik. Jakże byłem wzruszony tym darem.
11/12/14 ks. Paweł Szpyrka SJ
Każdy z nas jest tym, któremu Bóg powierza świat stworzony, abyśmy go strzegli z miłością. Jest to niezwykły dar, ale również odpowiedzialne zadanie. Człowiekowi zostaje powierzona misja: ma on panować nad stworzeniem, by ukazać wszystkie jego możliwości. Jest to władza delegowana, udzielona przez Boskiego Króla u samych początków stworzenia, gdy mężczyzna i niewiasta, stworzeni na obraz Boży (Rdz 1,27), otrzymują polecenie, by byli płodni, by rozmnażali się, zaludniali ziemię, czynili ją sobie poddaną i panowali. Znamy tę intuicję biblijną.
11/12/14 ks. Paweł Szpyrka SJ
U średniowiecznych autorów odnajdujemy często piękny i prosty obraz Bożej bliskości. Bóg jest bliski człowiekowi jak ubranie. Chroni człowieka; otacza zewsząd. Habit z kapturem strój mnicha jest symbolem tej Bożej troski. Ten motyw znajduje odzwierciedlenie także w teologii średniowiecznej, miedzy innymi u Mistrza Eckharta (1328).