Apostolstwo modlitwy

Bóg tak bliski jak kaptur

11/12/14 ks. Paweł Szpyrka SJ
U średniowiecznych autorów odnajdujemy często piękny i prosty obraz Bożej bliskości. Bóg jest bliski człowiekowi jak ubranie. Chroni człowieka; otacza zewsząd. Habit z kapturem strój mnicha jest symbolem tej Bożej troski. Ten motyw znajduje odzwierciedlenie także w teologii średniowiecznej, miedzy innymi u Mistrza Eckharta (1328).