Apostolstwo modlitwy

Nie ma już mężczyzny ani kobiety

11/12/14 ks. Paweł Szpyrka SJ
W ramach wspólnoty rodzinnej łatwiej było doświadczyć, że człowiek nie jest bytem samotnym, lecz istotą społeczną. Dlatego jego rozwój jest możliwy w kontakcie z innym. Autor natchniony, na pierwszych kartach Biblii odkrywa znaczący fakt, że Bóg stworzył istotę ludzką jako mężczyznę i kobietę (por. Rdz 1,27).