Apostolstwo modlitwy

Stworzenie jako dar i zadanie

11/12/14 ks. Paweł Szpyrka SJ
Każdy z nas jest tym, któremu Bóg powierza świat stworzony, abyśmy go strzegli z miłością. Jest to niezwykły dar, ale również odpowiedzialne zadanie. Człowiekowi zostaje powierzona misja: ma on panować nad stworzeniem, by ukazać wszystkie jego możliwości. Jest to władza delegowana, udzielona przez Boskiego Króla u samych początków stworzenia, gdy mężczyzna i niewiasta, stworzeni na obraz Boży (Rdz 1,27), otrzymują polecenie, by byli płodni, by rozmnażali się, zaludniali ziemię, czynili ją sobie poddaną i panowali. Znamy tę intuicję biblijną.