Apostolstwo modlitwy

Życie poświęcone

11/12/14 ks. Paweł Szpyrka SJ
Pierwszy ślad myśli o powołaniu, który został przez niego uzewnętrzniony, pochodzi z czasu gdy miał 11 lat. Był wtedy ministrantem i służył do Mszy prymicyjnej a potem długo samotnie błąkał się po mieście, a kiedy znalazł się w domu, zachorował. W Boże Narodzenie 1929 r. dostał pamiętnik. Nareszcie moje marzenie spełnione zapisał. Na gwiazdkę dostałem od moich kochanych rodziców ten pamiętnik. Jakże byłem wzruszony tym darem.