Godzina święta

Pierwszy czwartek marca

11/12/14 ks. Maciej K. Kubiak
Chrystus jest wcielonym Synem Bożym. Jest coś niezwykłego w tym, że Boska Osoba Syna, odwiecznego Logosu, działa za pośrednictwem człowieczeństwa Chrystusa i podtrzymuje je w istnieniu. Credo podkreśla współudział Syna Bożego w samym akcie stworzenia wszechświata: przez Niego wszystko się stało.