Homilie okolicznościowe

Pan sam da wam znak (Zwiastowanie Pańskie)

11/12/14 ks. Piotr Wojnar
Dziś w uroczystość Zwiastowania Pańskiego w sposób szczególny chcemy okazywać miłość każdemu poczętemu dziecku. Co wspólnego ma z Bogiem ktoś, kto nie kocha? Kto nie potrafi i nie chce kochać nawet dziecka? A jak daleko jest ten, którego serce jest zimne nawet wobec dziecka własnego, krwi z własnej krwi? Ten temat także nie ma prawa stać się tylko ciekawostką, motywem ploteczek dla zabicia nudy.