Homilie okolicznościowe

Świadkowie męki Jezusa Chrystusa, naszego Zbawiciela (kazania pasyjne)

11/12/14 ks. Piotr Cebula
Tegoroczne rozważania pasyjne opieramy na nauce bł. Jana Pawła II, jest to jeden z wyrazów naszego przygotowania się do jego kanonizacji. Wraz z Jezusem przejdziemy więc Drogę krzyżową, wybierając poszczególne jej stacje, aby korzystając z oficjalnego nauczania naszego rodaka przybliżyć wybraną treść Bożej nauki. Każde kazanie będzie czerpaniem z bogactwa przesłania konkretnego dzieła, często wplatając oryginalne fragmenty, które zostaną wkomponowane w całość rozważań.