Homilie okolicznościowe

Zanurzeni w miłości Bożej (homilia ślubna)

11/12/14 ks. Kazimierz Siemieński
Nauka Chrystusa wprowadza w nasze życie ład, harmonię obdarza pokojem! A gdy Pan Jezus zachęca nas: Trwajcie w miłości mojej, to trzeba nam wiedzieć, że była to miłość heroiczna, aż do przelania krwi, co uobecnia się w każdej Mszy Świętej: Ciało moje będzie wydane, Krew moja będzie przelana. Dlatego też małżeństwo zawieracie podczas Mszy Świętej, aby się uczyć od Chrystusa prawdziwej, bezwarunkowej miłości i bezgranicznej ofiary z siebie samych i to przez całe życie. Słuchajcie zawsze uważnie co mówi Bóg. Starajcie się ze wszystkich sił, aby Bóg był na pierwszym miejscu w waszym życiu. Jeśli Bóg jest na pierwszym miejscu, to wszystko jest na swoim miejscu poucza św. Augustyn.