Homilie okolicznościowe

Zawierzyć, zaczekać i przyjąć (Zwiastowanie Pańskie)

11/12/14 ks. Piotr Cebula
Uroczystość Zwiastowania Pańskiego to początek historii ludzkości powiązanej z życiem Syna Bożego tu na ziemi, między ludźmi, jako Bóg z nami Emmanuel. Zwiastowanie Pańskie jest więc także tą chwilą, w której Jezus Chrystus w łonie Maryi Dziewicy zaczął dzielić z nami ludzki los. Celebracja Bożego Narodzenia, pamiątki przyjścia Chrystusa na ziemię, w sposób naturalny akcentuje narodzenie Syna Bożego. Jakże często jednak zaciera się w świadomości ogółu wierzących okres życia Jezusa pod sercem, od poczęcia do Jego narodzin.