Pierwszy piątek

Czyny godne dziecka Bożego

11/12/14 Danuta Szelejewska
Nikt nie ma wątpliwości, że pokój na świecie jest jedną z najważniejszych spraw, którym należy poświęcić mnóstwo uwagi. Brak wzajemnego zrozumienia i zgody może bowiem bardzo szybko doprowadzić do kłótni, niepotrzebnych konfliktów a nawet wojny.