Spotkanie Wspólnoty Różańcowej

Moja "najlepsza cząstka" (na kwiecień)

11/12/14 ks. Kazimierz Siemieński
Czy pomyślałeś biorąc do rąk różaniec, że to jest twoja „najlepsza cząstka”. Cząstka, o której mówił Pan Jezus do ewangelicznej Marty: „Maria najlepszą cząstkę obrała”. Jakaż to „cząstka”?