2 niedziela okresu zwykłego
Homilia do dorosłych

Bądźmy świadkami Baranka Bożego!

11/12/14 ks. Sebastian Niedźwiedziński
Sakrament Chrztu Świętego włącza nas do Ciała Chrystusowego, a także wzywa nas, uprawnia i wyposaża do bycia wiernymi świadkami, działaczami i aktywistami Królestwa Bożego. Miłość Chrystusa wzywa nas do niesienia Dobrej Nowiny i pomocy tym wszystkim, którzy są ubodzy, łaknący, zrozpaczeni, znienawidzeni, zelżeni, pomiatani czy skrzywdzeni. Innymi słowy, przez życie, śmierć i zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa jesteśmy wezwani, aby pojednać lub pojednać ponownie ludzi z Bogiem, naszym Stworzycielem i Zbawicielem.