2 niedziela okresu zwykłego
Homilia do młodzieży

Być Jego świadkiem

11/12/14 o. Bartłomiej Kupś CSSp
Prorok Izajasz zapowiada w pierwszym czytaniu, najwspanialszego świadka. Ponieważ naród wybrany odstępował od Boga, dlatego potrzebował nawrócenia, a tym samym odpowiedniej osoby, która pomogłaby mu wejść na drogę sprawiedliwości i miłości. Tą osobą jest Syn Boży. On w sposób najlepszy zrealizował w swoim życiu wolę Boga. Jezus jest światłością dla pogan. A dla nas współczesnych chrześcijan jest wzorem tego jak żyć i jak realizować wolę Boga.