2 niedziela okresu zwykłego
Homilia do dzieci

Okulary Ducha Świętego

11/12/14 Dariusz Zuber
Podobną sytuację widzimy w czytanej dziś ewangelii. W czasach gdy żył Pan Jezus, prorok Jan Chrzciciel udzielał chrztu ludziom, którzy obiecywali Panu Bogu poprawę, przyrzekając że już nie będą zasmucać Go swoimi grzechami. Do Jana przychodziły wielkie tłumy, stali oni w długiej kolejce nim zostali ochrzczeni. Prorok Jan udzielając im chrztu mówił, że chrzci ich tylko wodą, ale Pan Jezus, który przyjdzie będzie chrzcił Duchem Świętym.