2 niedziela okresu zwykłego

Sugestie programowe

11/12/14
Ja to ujrzałem i daję świadectwo
Kto może dać świadectwo o Chrystusie? Kto może głosić Ewangelię? Każdy ochrzczony! Nie tylko „może”, ale „powinien” ją głosić. I nie chodzi tu tylko o formalne głoszenie słowa w ramach wypełniania powołania: biskupa, prezbitera, diakona. Zobowiązani są do tego także ci, na których ten chlubny obowiązek spoczywa: rodzice, katecheci, animatorzy. Tymczasem ów zaszczytny udział w nauczaniu spada najczęściej na duchownych i świeckich, którzy katechizują „zawodowo”.
„Każdy człowiek jest wzywany do wspólnoty z Chrystusem, czyli do świętości”. Wynika to z sakramentu chrztu. Psalm 40 wzywa nas, aby przyjść i pełnić wolę Bożą. Świadectwo o swym powołaniu na proroka i o Jezusie daje także św. Jan Chrzciciel, pouczając, że Chrystus jest Synem Bożym. Najbardziej charakterystyczne w świadectwie Janowym jest określenie Jezusa jako „Baranka Bożego”. Ma ono swoje miejsce w liturgii Eucharystii, tuż przed Komunią Świętą: „Oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata…”.
Świadectwo o Chrystusie dajemy także my, Polacy. Poprzez świadków wiary, do których zaliczamy św. Wojciecha, Chrystus w określonym czasie przyszedł także do nas, do Słowian. Nasi przodkowie byli wtedy poganami. Religijny wymiar decyzji Mieszka I stał się aktem o charakterze ewangelizacyjnym.
„I nie tylko w owym czasie przygotowuje się ścieżki, lecz aż do dziś duch i moc Jana poprzedza przyjście Pana – Zbawiciela” (Orygenes).
 
„Wierzę w Syna Bożego”
Program duszpasterski Kościoła w Polsce
 
Dzięki niej „Bibliotekę Kaznodziejską” będziesz otrzymywał regularnie, w specjalnej cenie i z bezpłatną wysyłką! Sprawdź, jakie dodatkowe korzyści przygotowaliśmy dla Prenumeratorów.