2 niedziela okresu zwykłego
Homilia do dorosłych

Budowanie bez fundamentów

11/12/14 ks. Robert Klemens COr
Wierzymy, ale chcemy, żeby to było proste i niewymagające. Żeby było dostosowane do naszych potrzeb i możliwości tak wygodnie i po wierzchu. Dopóki życie albo przynajmniej druga osoba nie zmusi nas do konfrontacji i odpowiedzi, albo do dania świadectwa o swojej wierze jest wszystko ok. Ale kiedy wymaga ona zaangażowania, albo przynajmniej jakiejś deklaracji potwierdzonej działaniem, to zaczynamy się wymawiać, przerzucać odpowiedzialność i winę na innych najlepiej na księży, którzy są wszystkiemu winni.