2 niedziela okresu zwykłego
Homilia do młodzieży

Słowo w moim życiu

11/12/14 s. Arletta Ziółkowska
Nasze słowa, słowa chrześcijanina mają być świadectwem wiary w Boga i Jego Słowo. Nasze słowa mają przybliżać innych do Boga. Czy tylko słowa? Nie! Przede wszystkim nasze czyny: kultura zachowania, zainteresowanie się tym, co dzieje się w domu. Może rodzice potrzebują twoich pomocnych rąk? Pomyśl nie tylko o sobie, o swoich potrzebach. Pomyśl o drugim człowieku.