2 niedziela okresu zwykłego

Sugestie programowe

11/12/14
Jan daje o Nim świadectwo i głośno woła
Już tyle wieków głosimy Ewangelię! Nauczamy o Chrystusie w liturgii i katechezie, poprzez diakonię, świadectwo indywidualne i wspólnotowe. Nie zaniedbując tych działań, trzeba wrócić do głoszenia kerygmatu. Trzeba głosić kerygmat! Ten imperatyw wynika z obserwacji środowiska, z badań empirycznych, których wyniki wskazują na konieczność podejmowania nowych wyzwań w aspekcie głoszenia Dobrej Nowiny. Czynić to należy ze świadomością, że „Mądrość Boża mieszka w Jego ludzie”.
Zgłębiając tajemnicę przybrania za dzieci Boże, poszerzamy wiarę, że Bóg jest naszym Ojcem. Apostoł Paweł raduje się z żywej wiary Efezjan i pozostając razem z nimi w miłości, trwa na modlitwie, dziękując Bogu za ten wielki dar. Święty Paweł obdarza nim nie tylko chrześcijan, lecz także tych, którzy pozostawali „na zewnątrz”, czyli niewierzących w Trójjedynego Boga. Prostota słów św. Pawła skłania do tego, aby pomyśleć nad taką formą przepowiadania Ewangelii, która odpowiadałaby zapotrzebowaniu dzisiejszego człowieka.
W homilii akcentujemy potrzebę głoszenia słowa w rodzinie, w swoim środowisku poprzez świadectwo życia zgodnego z wiarą. Jednocześnie w dialogu duszpasterskim (rozmowy w czasie kolędy, w kancelarii, spotkania z małymi grupami, katecheza młodzieży i dorosłych) szukamy sposobów adekwatnego przekazu prawd wiary, uwzględniając zmiany myślenia, języka i rozchwianie wartości moralnych.
 
„Wierzę w Syna Bożego”
Program duszpasterski Kościoła w Polsce”
 
Dzięki niej „Bibliotekę Kaznodziejską” będziesz otrzymywał regularnie, w specjalnej cenie i z bezpłatną wysyłką! Sprawdź, jakie dodatkowe korzyści przygotowaliśmy dla Prenumeratorów.