2 niedziela okresu zwykłego

Sugestie słuchacza

11/12/14 Olaf Szczypiński
Słowa dzisiejszej liturgii zachęcają do refleksji nad Wcielonym Słowem. Proponuję zatem, aby centralnym motywem rozważań uczynić osobę Jezusa, jedynego pośrednika między Bogiem a człowiekiem.