2 niedziela okresu zwykłego
Homilia do dorosłych

Wierność wartościom - świadectwem

11/12/14 ks. Piotr Winkler
Do niedawna mówiliśmy o bezpiecznych czasach dla chrześcijan. Europa nowoczesna, wysoko rozwinięta cywilizacja, prawa człowieka, wzajemne poszanowanie przekonań to hasła, które pozornie stanowiły pewne oparcie i zabezpieczenie prawa do swobodnego wyznawania religii. Potwierdzały to umowy zawierane między poszczególnymi państwami a Kościołem. Wszystko wyglądało bardzo pięknie.