3 niedziela okresu zwykłego
Homilia do dorosłych

Moc kerygmatu

11/12/14 ks. Maciej Szczepaniak
Jezus powołał najpierw apostołów, a przez nich każdego z nas, do nauczania, a właściwie do głoszenia słowa zbawienia. I do nas Jezus mówi: Idźcie i głoście, uzdrawiajcie, oczyszczajcie, darmo dawajcie, oto was posyłam. Mamy być kerygmatyczni, mamy być głosicielami, mamy nosić w sobie ewangelizującą moc pierwszego głoszenia.