3 niedziela okresu zwykłego
Homilia do dorosłych

Nawracająca bliskość

11/12/14 ks. Jacek Kacprzak
Gdybyśmy chcieli nakręcić film o publicznej działalności Jezusa z Nazaretu na podstawie Ewangelii św. Mateusza, to jej rozdział trzeci nadawałby się znakomicie na zwiastun takiego filmu. Oto Jezus ukazuje się z całym blasku słońca Judei politycznego i religijnego centrum Izraela. W tym centrum Jan Chrzciciel wzywa do nawrócenia, znajdując posłuch u wielu faryzeuszów i saduceuszów elity narodu wybranego.