3 niedziela okresu zwykłego

Sugestie programowe

11/12/14
Począł nauczać
Obraz powołania pierwszych uczniów jest pełen prostoty. Wzmianka o proroctwie Izajasza nawiązuje do wypełnienia się jego zapowiedzi. Galilea była zewsząd otoczona poganami, dlatego Mesjasz rozpoczął swą działalność właśnie od niej. Jezus począł „nauczać” (gr. keryssein – stąd kerygmat). Występuje w funkcji herolda, posłańca (gr. keryks). Ma pełnomocnictwo samego Ojca.
Przez Jezusa przemawia sam Bóg: „Nawracajcie się, albowiem bliskie jest królestwo niebieskie”. Słowa te (głosił je także Jan Chrzciciel) stanowią istotę orędzia Jezusa. Nawrócenie oznacza zmianę sposobu myślenia i zmianę w działaniu. Dlatego powołuje rybaków, aby z ich pomocą skutecznie głosić Ewangelię.
„Jezus rozpoczął swoje przepowiadanie od słów, które miał w zwyczaju głosić Jan (…) Jego zadaniem nie było podeptanie nauczania Jana, ale jego jeszcze większe potwierdzenie. Gdyby Jezus zaczął nauczać w czasie, gdy jeszcze przepowiadał Jan, mogłoby się wydawać, że wtrąca się On do misji Jana. Ale teraz, gdy Jan został uwięziony, Jezus podejmuje nauczanie Jana, który wydał o Nim prawdziwe świadectwo” (Anonim).
W homilii wyjaśniamy znaczenie greckiego terminu „kerygmat”. Jest on słowem kluczem obecnego Programu. Potrzeba głoszenia kerygmatu jest wciąż aktualna, a w wielu wypadkach konieczna.
„Wierzę w Syna Bożego”
Program duszpasterski Kościoła w Polsce
 
 
Dzięki niej „Bibliotekę Kaznodziejską” będziesz otrzymywał regularnie, w specjalnej cenie i z bezpłatną wysyłką! Sprawdź, jakie dodatkowe korzyści przygotowaliśmy dla Prenumeratorów.